Categories
ตารางเดินรถ

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.จันทบุรี

รถทัวร์ เพชรประเสริฐ เส้นทางบขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โดยมีจุดขึ้นรถ-ลงรถ คือ กำแพงเพชร จุดขึ้นรถ บขส จ.กำแพงเพชร – จันทบุรี จุดลงรถ บขส จ.จันทบุรี โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง เลือกจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์ที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C