Categories
ตารางเดินรถ

บขส จ.จันทบุรี – บขส จ.กำแพงเพชร

รถทัวร์ เพชรประเสริฐ เส้นทางบขส จ.จันทบุรี – บขส จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โดยมีจุดขึ้นรถ-ลงรถ คือ จันทบุรี จุดขึ้นรถ บขส จ.จันทบุรี – กำแพงเพชร จุดลงรถ บขส จ.กำแพงเพชร โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง เลือกจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์ที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C