Categories
ตารางเดินรถ

บขส จ.กำแพงเพชร – จุดจอด จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร) จ.ระยอง

รถทัวร์ เพชรประเสริฐ เส้นทางบขส จ.กำแพงเพชร – จุดจอด จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร) จ.ระยอง ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โดยมีจุดขึ้นรถ-ลงรถ คือ กำแพงเพชร จุดขึ้นรถ บขส จ.กำแพงเพชร – ระยอง จุดลงรถ จุดจอด จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร) โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง เลือกจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์ที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C