Categories
ตารางเดินรถ

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – จุดจอดหนองบัวลำภู

รถทัวร์ เพชรประเสริฐ เส้นทางบขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – จุดจอดหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โดยมีจุดขึ้นรถ-ลงรถ คือ เชียงใหม่ จุดขึ้นรถ บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – หนองบัวลำภู จุดลงรถ จุดจอดหนองบัวลำภู โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง เลือกจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์ที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C