ภาพตัวอย่างเที่ยวรถ

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ช่วงปี 2563 แสดงข้อมูลรถทัวร์เพชรประเสริฐ ที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

  • เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

บขส.ขอนแก่น – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ตาก

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.มุกดาหาร

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ยโสธร

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ร้อยเอ็ด

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ลำปาง

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.สุโขทัย

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.อุบลราชธานี

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.กาฬสินธุ์

บขส.ขอนแก่น – บขส อ.แม่สอด

บขส.ขอนแก่น – ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส.ขอนแก่น – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.มหาสารคาม

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส.ขอนแก่น

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.บึงกาฬ

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.ยโสธร

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.ร้อยเอ็ด

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.เลย

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.อุบลราชธานี

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.มหาสารคาม

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.นครพนม

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.สกลนคร

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – จุดจอดหนองบัวลำภู

บขส จ.มุกดาหาร – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.มุกดาหาร – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.มุกดาหาร – บขส จ.สุโขทัย

บขส จ.มุกดาหาร – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.ยโสธร – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.ยโสธร – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.ยโสธร – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.ยโสธร – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส จ.ลำปาง – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.บึงกาฬ

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.ยโสธร

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.ร้อยเอ็ด

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.เลย

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.อุบลราชธานี

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.มหาสารคาม

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.นครพนม

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.สกลนคร

บขส จ.เลย – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.เลย – บขส จ.บึงกาฬ

บขส จ.เลย – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.เลย – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.เลย – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส จ.เลย – บขส จ.นครพนม

บขส จ.เลย – บขส จ.สกลนคร

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส. อ.ชุมแพ

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.ตาก

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.มุกดาหาร

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.สุโขทัย

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.กาฬสินธุ์ – ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.กาฬสินธุ์ – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส จ.ลำปาง

บขส อ.แม่สอด – บขส.ขอนแก่น

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.นครสวรรค์

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.มุกดาหาร

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.กาฬสินธุ์

บขส อ.แม่สอด – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.กำแพงเพชร

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.ตราด

บขส อ.แม่สอด – ท่าพัทยา

บขส จ.ตาก – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.ตาก – บขส จ.กาฬสินธุ์

บขส จ.ตาก – บขส จ.กำแพงเพชร

บขส จ.ตาก – บขส จ.ตราด

บขส จ.ตาก – ท่าพัทยา

ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด – บขส.ขอนแก่น

ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด – บขส จ.กาฬสินธุ์

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.มุกดาหาร

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ยโสธร

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ร้อยเอ็ด

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.เลย

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.อุบลราชธานี

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.กาฬสินธุ์

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ตราด

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.มหาสารคาม

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – ท่าพัทยา

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.นครพนม

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.สกลนคร

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส.ขอนแก่น

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส จ.กาฬสินธุ์

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.สุโขทัย – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.สุโขทัย – บขส จ.มุกดาหาร

บขส จ.สุโขทัย – บขส จ.กาฬสินธุ์

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.ตาก

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.นครสวรรค์

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.จันทบุรี

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.ตราด

บขส จ.กำแพงเพชร – อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99)

บขส จ.กำแพงเพชร – จุดจอด จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร)

บขส จ.จันทบุรี – บขส จ.กำแพงเพชร

บขส จ.ตราด – บขส จ.ตาก

บขส จ.ตราด – บขส จ.นครสวรรค์

บขส จ.ตราด – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.ตราด – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.ตราด – บขส จ.กำแพงเพชร

บขส จ.นครสวรรค์ – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.นครสวรรค์ – บขส จ.กำแพงเพชร

บขส จ.นครสวรรค์ – บขส จ.ตราด

บขส จ.นครสวรรค์ – ท่าพัทยา

บขส จ.นครสวรรค์ – บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2

จุดจอด จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร) – บขส จ.กำแพงเพชร

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.บึงกาฬ

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.ยโสธร

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.เลย

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.อุบลราชธานี

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.นครพนม

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.สกลนคร

ท่าพัทยา – บขส จ.ตาก

ท่าพัทยา – บขส จ.นครสวรรค์

ท่าพัทยา – บขส อ.แม่สอด

ท่าพัทยา – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

ท่าพัทยา – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

ท่าพัทยา – บขส จ.เพชรบูรณ์

บขส จ.นครพนม – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.นครพนม – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.นครพนม – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.นครพนม – บขส จ.เลย

บขส จ.นครพนม – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส จ.บึงกาฬ – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.บึงกาฬ – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.บึงกาฬ – บขส จ.เลย

บขส จ.บึงกาฬ – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส จ.มหาสารคาม – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.มหาสารคาม – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.มหาสารคาม – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.สกลนคร – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.สกลนคร – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.สกลนคร – บขส จ.เลย

บขส จ.สกลนคร – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2 – บขส จ.นครสวรรค์