Categories
ตารางเดินรถ

บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

รถทัวร์ เพชรประเสริฐ เส้นทางบขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่ ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โดยมีจุดขึ้นรถ-ลงรถ คือ ร้อยเอ็ด จุดขึ้นรถ บขส จ.ร้อยเอ็ด – เชียงใหม่ จุดลงรถ บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง เลือกจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์ที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C

เส้นทางรถทัวร์บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) มีบริษัทที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ คือ เพชรประเสริฐ โดยให้บริการรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ

จุดขึ้นรถ ร้อยเอ็ด : เลือก บขส จ.ร้อยเอ็ด

จุดลงรถ เชียงใหม่ : เลือก บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

มาดูตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์ เพชรประเสริฐ เส้นทาง บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) ที่ทางแอดมินลองค้นหาเที่ยวรถจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 63

บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

10:25 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ … ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท
15:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ … ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท
17:40 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ … ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท
20:25 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน) … ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

ใครที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เส้นทางเดินรถ บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองง่ายๆผ่านมือถือ เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่เซเว่นใกล้บ้าน, บัตรเครดิต

ภาพแสดงเที่ยวรถ เพชรประเสริฐ: บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) ที่ค้นหาจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เวลารถออก ดังนี้

คำอธิบายภาพ: เพชรประเสริฐ เส้นทาง บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)