Categories
ตารางเดินรถ

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส.ขอนแก่น

รถทัวร์ เพชรประเสริฐ เส้นทางบขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โดยมีจุดขึ้นรถ-ลงรถ คือ พิษณุโลก จุดขึ้นรถ บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – ขอนแก่น จุดลงรถ บขส.ขอนแก่น โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง เลือกจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์ที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C

เส้นทางรถทัวร์บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส.ขอนแก่น มีบริษัทที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ คือ เพชรประเสริฐ โดยให้บริการรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ

จุดขึ้นรถ พิษณุโลก : เลือก บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

จุดลงรถ ขอนแก่น : เลือก บขส.ขอนแก่น

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

มาดูตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์ เพชรประเสริฐ เส้นทาง บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส.ขอนแก่น ที่ทางแอดมินลองค้นหาเที่ยวรถจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 63

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส.ขอนแก่น

14:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี … ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท
22:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี … ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท
22:15 : แม่สอด – มุกดาหาร … ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 307 บาท
01:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี … ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท
01:35 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน) … ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

ใครที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เส้นทางเดินรถ บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส.ขอนแก่น สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองง่ายๆผ่านมือถือ เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่เซเว่นใกล้บ้าน, บัตรเครดิต

ภาพแสดงเที่ยวรถ เพชรประเสริฐ: บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส.ขอนแก่น ที่ค้นหาจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เวลารถออก ดังนี้

คำอธิบายภาพ: เพชรประเสริฐ เส้นทาง บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส.ขอนแก่น